Kullanım koşulları

McCulloch şirketimiz ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder. Siteyi kullanmaya başlamadan önce, bu Kullanım koşullarını dikkatlice okumanızı önemle talep ve teşvik ederiz. Siteyi kullanarak, Koşullara tabi olduğunuzu kabul etmiş olursunuz. Genel Bu web sitesi ve buna bağlı her türlü alt siteler (birlikte "Site"), Husqvarna AB (publ)/MCCULLOCH veya grup şirketleri, bağlı kuruluşları veya şubeleri (birlikte MCCULLOCH) tarafından yayınlanmakta ve sürdürülmektedir. Siteyi kullanımınız, siz ve MCCULLOCH arasında imzalanan, yasal bağlayıcılığa sahip bir sözleşmeye (“Sözleşme”) tabidir. Aşağıda Sözleşmenin koşulları ("Koşullar") bulunmaktadır. Siteyi ziyaret ederek, Koşulları ve ilgili tüm belgeleri okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi onaylamış olursunuz. Bunları dikkatlice okumanız önemlidir. Koşulları ve ilgili tüm belgeleri kabul etmiyorsanız, Siteyi kullanmanıza izin verilmez. Lisans Bu Sözleşmede düzenlenen Koşullara bağlı olarak, MCCULLOCH size bu Siteye ve içindeki materyallere erişmeniz, bunları kullanmanız ve görüntülemeniz için münhasır olmayan, devredilemeyen ve sınırlı bir hak verir. Bu Sitenin işleyişini hiçbir şekilde kesintiye uğratmamayı veya buna teşebbüs etmemeyi kabul ediyorsunuz. MCCULLOCH Sosyal Medya Haber Odası'nda aksi açıkça belirtilmedikçe, MCCULLOCH Sitedeki bilgileri ("Materyaller") sadece kişisel, ticari olmayan amaçlarla görüntülemenize ve indirmenize izin verir. Bu izin, Materyallerin ve Materyal kopyalarının sahipliğinin devri anlamına gelmez ve şu kısıtlamalara tabidir: 1) indirilen Materyallerin tüm kopyalarında Materyallere ait tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet hakkı bildirimlerini korumanız gerekir; 2) Materyalleri hiçbir şekilde değiştiremezsiniz veya herhangi bir kamusal veya ticari amaçla çoğaltamaz ya da alenen görüntüleyemez, işleyemez, dağıtamaz veya başka şekillerde kullanamaz ya da iletemezsiniz; ve 3) bu Koşullar çerçevesinde doğan yükümlülükleri bildirmedikçe ve bildirilen taraf bunları kabul etmedikçe, Materyalleri herhangi bir başka kişiye aktaramazsınız. Sitede görüntülenen ve zaman zaman güncellenebilen tüm ek kısıtlamalara uymayı kabul ediyorsunuz. Kullanıcı garantileri Siteyi, yasalar ve bu Sözleşme kapsamındaki hükümler dâhil olmak üzere Koşullara uygun biçimde kullanacağınızı ve tüm mevcut ve gelecek Site politika ve kurallarına riayet etmeyi kabul ediyorsunuz. Siteyi şu amaçlarla kullanmayacağınızı kabul ediyorsunuz: (a) istenmeyen iletiler göndermek; (b) kendinizi MCCULLOCH veya başka biri yerine koymak ya da üçüncü bir şahsın kendini sizin yerinize koymasına izin vermek; (c) Site aracılığıyla iletilen herhangi bir içeriğin kaynağını gizlemek amacıyla başlıkların sahtesini yapmak veya tanıtıcıları manipüle etmek; (d) bir kişi veya kurum ile olan bağınızı yanlış tanıtmak; (e) kullanıcıların Siteyi kullanma yeteneğini olumsuz etkileyebilecek şekilde davranmak; (f) yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal edebilecek faaliyetlerde bulunmak, (g) herhangi bir şekilde diğer kişilerin haklarını ihlal eden ya da yasa dışı, kötü sözler içeren, iftira niteliğinde, müstehcen veya başka şekillerde sakıncalı olan veya ürün ya da hizmetlere ait reklam veya teklifler içeren herhangi bir materyali yayınlamak veya iletmek veya (h) kullanıcı tarafından özel olarak izin verilmedikçe, diğer kullanıcılar hakkındaki kişisel verileri toplamak veya saklamak. Gizlilik MCCULLOCH’un gizlilik uygulamaları, kişisel bilgilerin toplanması ve işlenmesiyle ilgili bilgiler MCCULLOCH’un Gizlilik Politikasında bulunabilir. Verilerinizin ve kişisel bilgilerinizin MCCULLOCH’un Gizlilik Politikasına uygun şekilde kullanılmasını kabul ediyorsunuz. Değişiklikler MCCULLOCH, yalnızca kendi takdiri doğrultusunda, istediği zaman bildirimde bulunmaksızın bu Sözleşmenin herhangi bir kısmını değiştirme, farklılaştırma, ekleme veya çıkarma hakkını saklı tutar. Bu Sözleşmedeki değişiklikler Sitede yayınlandığında geçerli olur. Bu Sözleşmede yapılan herhangi bir değişikliğin ardından Siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde, bu durum söz konusu değişiklikleri kabul ettiğiniz şeklinde yorumlanacaktır. Fikri Mülkiyet Hakları Sitedeki tüm fikri mülkiyet haklarının (sınırlı kalmamak kaydıyla telif hakkı, patentler, teknik bilgiler, gizli bilgiler, veritabanı hakları ve tescilli olup olmamasına bakılmaksızın ticari marka ve tasarım hakları dâhildir), MCCULLOCH veya lisans sahiplerine ait olduğunu onaylıyor ve kabul ediyorsunuz. MCCULLOCH'a ait bu fikri mülkiyet haklarının kullanımından doğan tüm ek değer ve fikri mülkiyet hakları, MCCULLOCH'a ait olacaktır. Tüm materyaller dâhil bu Site, dünya çapındaki yasalar ve antlaşma koşullarıyla korunmaktadır ve telif hakkına sahiptir. Tüm Materyaller dâhil bu Siteyi kullanımınızda, dünya çapındaki tüm telif hakkı yasalarına uymayı ve Materyallerin izinsiz kullanımını önlemeyi kabul ediyorsunuz. MCCULLOCH herhangi bir patent, tasarım, ticari marka, telif hakkı veya ticari sır mevzuatı kapsamında size hiçbir açık veya zımni hak vermez. MCCULLOCH ticari markaları, ticari adları, hizmet işaretleri, logolar, alan adları ve MCCULLOCH’un Ticari Marka Listesinde açıkça belirtilenler dışındaki diğer ayırt edici marka özelliklerini kullanmayacağınızı ve bu Koşullardaki hiçbir hükmün size bu hakkı vermediğini onaylıyor ve kabul ediyorsunuz. Her türlü bilgi, istenmeyen öneri, fikir veya diğer gönderilerin gizli ve tescilli olarak kabul edilmeyeceğine dikkat ediniz. İstenmeyen Fikirlerin Değerlendirilmesiyle İlgili Husqvarna Politikasında açıklanan Patent Bilgi Beyanı dışında, herhangi bir bilgi veya materyal göndererek, McCulloch'a bu materyal veya bilgileri kullanmak, çoğaltmak, görüntülemek, işlemek, değiştirmek, iletmek ve dağıtmak için kısıtsız, telifsiz geri döndürülemeyen ve dünya çapında geçerli bir yetki vermiş sayılırsınız ve ayrıca MCCULLOCH'un herhangi bir amaçla gönderdiğiniz fikir, konsept, teknik bilgi veya teknikleri kullanmakta özgür olduğunu da kabul ediyorsunuz. Daha fazla bilgi için, lütfen İstenmeyen Fikirlerin Değerlendirilmesiyle İlgili Husqvarna Politikasına göz atın. Yazılım Bu web sitesinden indirilmeye uygun tüm yazılımlar (“Yazılım”), MCCULLOCH'a ve/veya tedarikçilerine ait telif hakkıyla korunan eserlerdir. Yazılımın kullanımı, varsa, Yazılım ile birlikte verilen son kullanıcı lisans sözleşmesinin ("Lisans Sözleşmesi") hükümlerine tabidir. Lisans Sözleşmesinde aksi yönde bir hüküm bulunmadıkça, Yazılım yalnızca son kullanıcıların kullanımı için kullanıma sunulmaktadır. Yazılımın Lisans Sözleşmesine uygun olmayan şekilde çoğaltılması veya yeniden dağıtılması hukuki ve cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir. YUKARIDAKİ HÜKÜMLER SINIRLANMAKSIZIN, YAZILIMIN ÇOĞALTIM VEYA YENİDEN DAĞITIM AMACIYLA BAŞKA BİR SUNUCUYA VEYA KONUMA KOPYALANMASI VEYA ÇOĞALTILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR. YAZILIM YALNIZCA LİSANS SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMLERİNE UYGUN OLARAK GARANTİLENMİŞTİR (VARSA). LİSANS SÖZLEŞMESİNDE GARANTİ ALTINA ALINAN HUSUSLAR DIŞINDA, MCCULLOCH, PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, SAHİPLİK VE İHLAL ETMEME İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ ZIMNİ GARANTİ VE KOŞUL DÂHİL OLMAK ÜZERE, YAZILIM İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GARANTİ VE KOŞULU REDDEDER. Diğer web siteleri Sitede üçüncü şahıslarca sahip olunan, yayınlanan ve sürdürülen İnternet sitelerine ait bağlantılara yer verilebilir. MCCULLOCH bu Üçüncü Parti İçeriklerini takip etmeyi veya incelemeyi taahhüt etmediği gibi, MCCULLOCH bu üçüncü parti web sitelerinin doğruluğundan veya güvenilirliğinden sorumlu tutulamaz. Sitenin Harici Bağlantıları Siteye yapılan tüm bağlantılar yazılı olarak onaylanmalıdır; buna istisna olarak MCCULLOCH şu bağlantılara izin verebilir: (i) bağlantının sadece " MCCULLOCH" adını içeren salt metin olması ve MCCULLOCH veya lisans sahiplerinin özel ticari markalarını içermemesi; (ii) bağlantının sadece www.husqvarna.com adresine "yönlendirmesi" ve daha ileri sayfalara götürmemesi; (iii) bağlantının, bir kullanıcı tarafından etkinleştirildiğinde, ilgili sayfayı tamamen çalışır ve gezilebilir bir tarayıcı penceresinde görüntülemesi ve bağlantılı web Sitesindeki bir "çerçeve" içinde göstermemesi; ve (iv) bağlantının görünüm, konum ve diğer yönlerinin, bir kuruluşun veya faaliyet ya da ürünlerinin MCCULLOCH ile bağlantılı olduğu veya sponsorluğunun MCCULLOCH tarafından üstlenildiği şeklinde yanlış bir izlenim oluşturmaması ve MCCULLOCH veya Alt Kuruluşlarının adı ve ticari markaları ile bağlantılı itibari değere zarar verecek veya değerini düşürecek biçimde olmaması. MCCULLOCH yalnızca kendi takdiriyle istediği zaman bu onayı iptal etme hakkını saklı tutar. Zımni garantilerin hariç tutulması Sitedeki bilgilerin doğruluğunu ve Sitenin sürekli ulaşılabilirliğini sağlamak için dikkat gösteriliyor olsa da, MCCULLOCH bundan kaynaklanan bir sorumluluk kabul etmez. MATERYALLER YANLIŞLIKLAR VE YAZIM HATALARI İÇEREBİLİR. MCCULLOCH, MATERYALLERİN DOĞRULUĞUNU VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ VEYA SİTE ARACILIĞIYLA GÖRÜNTÜLENEN VEYA DAĞITILAN ÖNERİ, GÖRÜŞ, BİLDİRİM VEYA DİĞER BİLGİLERİN GÜVENİLİRLİĞİNİ GARANTİ ETMEZ. HERHANGİ BİR GÖRÜŞ, ÖNERİ, BİLDİRİM, DUYURU VEYA BİLGİNİN ESAS ALINMASIYLA İLGİLİ RİSKLERİN TAMAMEN TARAFINIZA AİT OLDUĞUNU ONAYLARSINIZ. TÜM İÇERİK "OLDUĞU GİBİ" VE "KULLANILABİLİRLİĞİNE GÖRE" SAĞLANIR. MCCULLOCH, PAZARLANABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, İHLAL ETMEME GARANTİLERİ İLE BU SİTENİN VEYA İÇERİĞİN İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN GARANTİLER DÂHİL OLMAK ÜZERE, ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK KAYDIYLA, HER TÜRLÜ BEYAN VEYA GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDEDER. MCCULLOCH BU WEB SİTESİNİN GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ BİR GARANTİDE VEYA BEYANDA BULUNMAZ. GÖNDERİLEN BİLGİLERİN ELE GEÇİRİLEBİLECEĞİNİ ONAYLIYORSUNUZ. MCCULLOCH WEB SİTESİNDE VEYA BU SİTEYİ KULLANIMA SUNAN SUNUCULARDA YA DA MCCULLOCH TARAFINDAN GÖNDERİLEN ELEKTRONİK İLETİLERDE VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI ÖĞELERİN BULUNMADIĞINI GARANTİ ETMEZ. YASALARIN HARİÇ TUTULMASINI YASAKLADIĞI DURUMLAR DIŞINDA, TÜM BU BEYAN, GARANTİ VE KOŞULLAR HARİÇ TUTULUR. BU HARİÇ TUTMA DURUMU, HER TÜRLÜ ÜÇÜNCÜ PARTİ SİTESİ İÇİN DE GEÇERLİDİR. Web sitesinde yayınlanan bilgiler, bulunduğunuz ülkede bulunmayan veya duyurulmayan MCCULLOCH ürünleri, hizmetleri ve benzerine ait referans veya çapraz referanslar içerebilir. Bu bilgiler değişikliğe, özel gerekliliklere veya mevcut olma durumunda bağlı olduğundan, bilgilerin doğruluğu garanti edilemez ve bu referanslar MCCULLOCH'un bu ürünleri, hizmetleri ve benzerini ülkenizde duyurma niyeti olduğu anlamını taşımaz. Size sunulan ve sipariş edilebilen ürünler, hizmetler ve benzeri hakkında tam bilgi almak için yerel bayiniz ile görüşün. MCCULLOCH, yalnızca kendi takdiri doğrultusunda, istediği zaman bildirimde bulunmaksızın ürün, hizmet ve benzerini değiştirme, farklılaştırma, ekleme ve/veya çıkarma hakkını saklı tutar. Sorumluluğun sınırlanması MCCULLOCH ZARAR OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSA DAHİ, BU SİTENİN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYAHUT BU KOŞULLAR İLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN HİÇBİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, SONUÇSAL, CEZAİ, ÖZEL VEYA ARIZİ ZARARDAN (İŞ, SÖZLEŞME, GELİR, VERİ, BİLGİ KAYBINA VEYA İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI DÂHİL) SORUMLU TUTULAMAZ. BURADA DÜZENLENEN BU KOŞULLARA EK OLARAK, MCCULLOCH HATALAR, YANLIŞLIKLAR, İHMALLER VEYA DİĞER KUSURLARDAN VEYA BU SİTEDE YER VERİLEN BİLGİLERİN VAKİTSİZLİĞİ VEYA GERÇEK OLMAMASINDAN SORUMLU TUTULAMAZ. BU SORUMLULUK SINIRLAMASI ÜÇÜNCÜ PARTİ SİTELERİ İÇİN DE GEÇERLİDİR. Yetki Bölgesi Bildirimi Bu Site MCCULLOCH'un İsveç merkezli ofisleri tarafından kontrol edilir, işletilir ve yönetilir. MCCULLOCH, Sitedeki materyallerin, İsveç dışındaki diğer yerlerde kullanıma uygun veya elverişli olduğuna dair bir beyanda bulunmaz. Sitenin içeriğinin yasa dışı kabul edildiği bölgelerden Siteye erişilmesi yasaktır. Siteye İsveç dışındaki yerlerden erişiyorsanız, tüm yerel yasalara uygunluğun sağlanması sizin sorumluluğunuzdadır. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, yasaların uyuşmazlığıyla ilgili hükümlere başvurulmaksızın İsveç Krallığı'nın yasaları esas alınacaktır. Bu Sözleşmeden kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümünde Stockholm Bölge Mahkemesi münhasır yargı yetkisine sahiptir. Bu en son 09/03/11 tarihinden güncellenmiştir.