PRODUKTREGISTRERING

Vi är angelägna om att dina upplevelser som ägare och brukare av våra produkter skall vara så bra och positiva som möjligt. Genom att registrera din produkt så underlättar du för oss om du har eventuella frågor eller andra önskemål om din produkt. Nedan kan du se några fördelar med att registrera din produkt:

  • Effektivare service:

    Genom att ha tillgång till information om vem du är och vilken produkt det gäller kan vi hjälpa dig snabbare och effektivare när du behöver det.

  • Uppgifter för din garanti:

    Dina uppgifter lagras i ett garantiuppföljningsystem som alla våra auktoriserade återförsäljare har tillgång till vilket underlättar för dig vid en eventuell garantiåtgärd av din produkt.

  • Feedback:

    Vi vill gärna få återkoppling från dig med dina upplevelser samt erfarenheter av våra produkter. Din kontakt med oss underlättas tack vare din registrering samt att du lättare får kontakt med din lokala återförsäljare!

För att registrera din produkt, var vänlig registrera dina uppgifter i formuläret nedan. Fält markerade med * är obligatoriska.