McCullochs varumärken

Nedan finner du den mest aktuella informationen om McCullochs varumärken. För frågor gällande skapande, användning, positionering och/eller ompositionering av varumärken, kontakta Husqvarna-koncernens Brand Manager i Huskvarna. För frågor gällande de juridiska aspekterna av varumärken, kontakta IP-avdelningen, Husqvarna-koncernen, Legal Affairs i Huskvarna.

McCullochs varumärken