Utvecklad för att få jobbet gjort

Dagens McCulloch-sortiment spinner vidare på den tradition av kraftfulla motorer, tekniska innovationer och stark design som varit vårt kännetecken i mer än ett halvsekel. Alla McCulloch-produkter är utvecklade för hög prestanda och lång livslängd, och tar du bara väl hand om dem kommer de att göra nytta i trädgården under lång tid framöver.

Den tuffa uppgiften för våra produktutvecklare är att öka effekten och prestationerna samtidigt som bränsleförbrukningen, utsläppen och ljudnivåerna minskas. Högprioriterat är också att förbättra säkerheten och användarvänligheten. Vår kvalitetspolicy är tydlig: Dina förväntningar vad gäller produkter och service från McCulloch ska alltid tillgodoses eller överträffas. Det betyder utveckling av teknik och produkter som överträffar de lagstadgade minimistandarderna.

Miljöansvar

Vid vårt labb utför vi analyser för att utvärdera den potentiella miljöpåverkan våra produkter har. Dessa analyser visar vilken påverkan våra produkter har när de används framför allt vad gäller energiförbrukning och avgasutsläpp.

I tillverkningen är vår målsättning att välja material som ger minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ersätter fortlöpande tidigare använda material med nya, mer miljövänliga alternativ allteftersom de blir tillgängliga.

Utsläpp och OxyPower

Med utgångspunkt i ny motorteknik gör vi stora ansträngningar att minska bränsleförbrukningen. McCulloch-motorer använder en blandning av tekniklösningar, inklusive katalysatorer, för att minska avgasutsläppen. Gräsklippare är utrustade med fyrtaktsmotorer, vilka vanligen förbrukar mindre bränsle än tvåtaktsmotorer.

Många av våra handhållna produkter är utrustade med OxyPower-motorer som uppfyller de strängaste europeiska och amerikanska kriterierna för avgasutsläpp. Flera modeller är också utrustade med katalysatorer, där OxyPower-tekniken genererar lägre avgastemperaturer jämfört med annan teknik. Detta ökar produkternas livslängd, förstärker säkerheten och är bra för såväl din ekonomi som miljön.