Privātuma Politika

Mēs novērtējam Jūsu izrādīto interesi par uzņēmumu Husqvarna un tā produktiem. Mēs stingri iesakām Jums rūpīgi izlasīt šo Privātuma Politiku, pirms lietojat šo tīmekļa vietni vai tās apakšvietni (kopā sauktas "Vietne"). Privātuma Politika nosaka, kāda veida informāciju “Husqvarna AB" (publ) / McCULLOCH vai tās grupas uzņēmumi, meitas uzņēmumi, vai arī filiāles (kopā saukti McCULLOCH), vai trešās personas McCULLOCH vārdā ievāc no šīs Vietnes, un kādas darbības tiek veiktas, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju. Ja Jūs nepiekrītat šai Privātuma Politikai, Jūs nedrīkstat izmantot šo Vietni. Šī Privātuma Politika laiku pa laikam var mainīties, tāpēc, lūdzu, periodiski atkārtoti iepazīstieties ar to.

Vispārīgi

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai izmantotu dažas no mūsu piedāvātajām funkcijām un piedalītos aktivitātēs, vai piekļūtu dažiem mūsu produktiem vai pakalpojumiem, noteiktos Vietnes laukos, Jums būs jāsniedz personiski identificējoša informācija, piemēram, e-pasta adrese, vārds, pasta adrese, tālruņa numurs un personas kodu (kopā saukti "Personas Dati"). Tādēļ Jums ir pilnībā jāizprot mūsu Privātuma Politika un jāsniedz beznosacījuma piekrišana tās noteikumiem, kas attiecas uz Personas Datu ievākšanu, izmantošanu un pārsūtīšanu.

Personas Datu un citas lietotāja informācijas ievākšana un izmantošana

Informācija, kuru iesniedzat McCULLOCH, ir aizsargāta ar Zviedrijas Karalistes un Eiropas Savienības datu aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. McCULLOCH reģistrē un pārvalda Personas Datus ar mērķi palīdzēt mūsu produktu un/vai tiešsaistes pakalpojumu lietošanā. Ja Jūs iesniedzat mums papildus Personas Datus ar mērķi saņemt informāciju, piemēram, bukletus, katalogus, mēs šos Personas Datus apkopojam un saglabājam. Šī informācija ļauj mums izpildīt Jūsu pieprasījumu pēc informācijas. McCULLOCH saglabās šo informāciju drošā un aizsargātā vidē tik ilgi, kamēr vien mēs uzskatīsim, ka tā palīdzēs mums uzlabot saziņu ar Jums. Ja vēlaties dzēst no mūsu reģistra visus savus datus vai daļu no tiem, lūdzu, sazinieties ar uzņēmumu “ McCULLOCH” [Atbilstoša kontaktinformācija par pasta un e-pasta adresi]. Lai labāk izprastu, kā varam saviem klientiem pakalpot un respektēt to vēlmes, veiktu tiešo tirdzniecību, vai aicinātu piedalīties konkursos, McCULLOCH var pieprasīt papildus informāciju no Jums, kuras sniegšana nav obligāta. Jūs varat droši atbildēt uz jebkuru pieprasījumu pēc papildus informācijas.

McCULLOCH ievāc arī nepersonīgo informāciju par mūsu Vietnes izmantošanu iekšējiem nolūkiem. Šī informācija tiek ievākta apkopotā veidā, un tiek izmantota tikai un vienīgi iekšējiem nolūkiem, lai palīdzētu mums uzlabot Jūsu pieredzi tiešsaistes pakalpojumu izmantošanā un atvieglotu Vietnes apmeklēšanu. McCULLOCH var pievienot šo informāciju lietotāja Personas Datiem, lai noteiktu, kuri lietotāji piekļūst informācijai un kādus materiālus tie izmanto, kas, attiecīgi, ļauj mums uzlabot Vietni. McCULLOCH apzināti neievāc Personas Datus par bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, un šādas personas nav šī tīmekļa vietnes mērķauditorija. Iesakām vecākiem un aizbildņiem pievērst uzmanību bērnu aktivitātēm un interesēm interneta tiešsaistē.

Personas Datu pārsūtīšana

McCULLOCH nepārsūta (izņemot maršrutēšanas nolūkam) Personas Datus, kurus iesniedzat šajā Vietnē, jebkurai trešajai personai, izņemot (a) ar Jūsu piekrišanu (b) ar likuma vai tiesas nolēmumu; (c) lai aizsargātu un aizstāvētu McCULLOCH tiesības vai īpašumu, (d) lai aizsargātu lietotāju personīgo drošību Vietnē; (e) personām vai uzņēmumiem, ar kuriem McCULLOCH ir noslēgusi līgumus, lai veiktu Vietnes vai mūsu uzņēmējdarbības iekšējās darbības; vai (f) ja mēs pamatoti uzskatām, ka datu apstrāde ir likumīga, jo tiek ievērotas datu subjekta pamattiesības un brīvības un nodrošināts adekvāts datu aizsardzības līmenis. McCULLOCH patur tiesības sazināties ar atbilstošu tiesībsargājošu iestādi pēc saviem ieskatiem, ja tai ir aizdomas par nelikumīgu darbību veikšanu vai McCULLOCH lietošanas noteikumu pārkāpšanu.

Sīkdatnes

1. Vietne izmanto tehnoloģiju, ko sauc par "sīkdatnēm". Sīkdatnes ir sīkas informācijas vienības, ko tīmekļa serveris nosūta tīmekļa pārlūkprogrammai, lai tās saglabātu lietotāja cietajā diskā. Tās izmanto, lai palīdzētu nodrošināt papildus funkcionalitāti Vietnē, un lai palīdzētu mums izanalizēt Vietnes izmantošanu. Ir divu veidu sīkdatnes: pirmā veida sīkdatne saglabā informāciju Jūsu datorā, piemēram, par Jūsu lietotājvārdu un paroli tik ilgi, kamēr Jūs neizlemjat izrakstīties no šī abonēšanas pakalpojuma. Ja Jūs neizmantojat funkciju "Turpmāk nejautāt manu lietotājvārdu vai paroli", šādas sīkdatnes nekad netiks saglabātas Jūsu datorā. 2. Otra ir tā dēvētā "sesijas sīkdatne". To izmanto, lai izsekotu, piemēram, kādu valodu Jūs esat izvēlējies tīmekļa vietnes izmantošanai. Brīdī, kad apmeklējat kādu vietni, šādas sīkdatnes tiek saglabātas uz laiku Jūsu datora atmiņā. “Sesijas sīkdatne” netiek saglabāta uz ilgu laiku Jūsu datorā un parasti tā pazūd, tiklīdz esat aizvēris tīmekļa pārlūkprogrammu. McCULLOCH cer, ka šādu sīkdatņu izmantošana nodrošinās labāku informācijas pārsūtīšanu un novirzīšanu mūsu apmeklētājiem. Ja nevēlaties akceptēt sīkdatnes, ko izmanto McCULLOCH, lielākā daļa pārlūkprogrammu ļaus Jums to konfigurēt veicot atbilstošus iestatījumus, lai atteiktos no sīkdatnēm. Tomēr, tas varētu ierobežot Vietnes darbības funkcionalitāti un līdz ar to arī Jūsu ieguvumu no tās.

Kvalitāte

McCULLOCH apņemas veikt nepieciešamos pasākumus, kas nodrošina Personas Datu, ko iegūstam no Jums, precizitāti, pilnīgumu un atjaunošanu. Tomēr Jūsu pienākums ir sniegt tikai tos Personas Datus, kuri informācijas ievākšanas brīdī ir pareizi, pilnīgi un aktuāli. Ja vēlāk konstatējat, ka Jūsu Personas Dati, ko esam saglabājuši, nav precīzi, pilnīgi vai aktuāli, pēc Jūsu rakstiska paziņojuma apņemamies veikt atbilstošus pasākumus, lai izlabotu šos datus.

Drošība Lai arī McCULLOCH nevar garantēt, ka nekad nenotiks nesankcionētas piekļuves, esiet drošs, ka McCULLOCH, izmantojot atbilstošus tehnoloģiskos un iekšējos procesus, vienmēr rūpējas par Jūsu Personas Datu drošības saglabāšanu un novērstu nesankcionētu piekļuvi tiem.

Citas tīmekļa vietnes Šī Vietne var ietvert saites uz citām trešo personu uzturētām tīmekļa vietnēm. McCULLOCH nepārvalda un neatbild par saturu vai privātuma praksēm trešo personu tīmekļa vietnēs, uz kurām ir atrodama saite Vietnē. Šīs citas tīmekļa vietnes Jūsu datorā var ievietot savas sīkdatnes un /vai dažādos veidos apkopot datus vai personas informāciju. Mēs iesakām Jums iepazīties ar privātuma praksēm šo trešo personu tīmekļa vietnēs, pirms tās sākat lietot.

Izmaiņas

McCULLOCH patur tiesības pēc saviem ieskatiem pilnībā vai daļēji mainīt, modificēt, pievienot vai izņemt kādu daļu informācijas no mūsu Privātuma Politikas jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma. Izmaiņas šajā Privātuma Politikā stāsies spēkā uzreiz pēc to publiskošanas Vietnē. Šīs Vietnes lietošanas turpināšana pēc šādu izmaiņu veikšanas Privātuma Politikā ir uzskatāma par Jūsu piekrišanu attiecīgajām izmaiņām. Pašreizējā Privātuma Politika pēdējo reizi atjaunota 04/03/11.