Radīti teicamiem darba rezultātiem

Šodien uzņēmums "McCulloch" turpina aizsākto tradīciju jaudīgo dzinēju ražošanā, tehnisko jauninājumu un pārliecinošo dizainu, kas ir mūsu raksturīgās iezīmes jau vairāk nekā pusgadsimtu, ieviešanā. Ikviens "McCulloch" izstrādājums ir paredzēts augstai darba veiktspējai un izturībai, kas parūpēsies par Jūsu dārzu vairāku gadu garumā.

Mūsu produktu ražotāju grūtais uzdevums ir palielināt izstrādājumu jaudu un veiktspēju, vienlaikus samazinot degvielas patēriņu, emisijas un trokšņu līmeni. Viena no galvenajām prioritātēm ir uzlabot drošību un padarīt izstrādājumus lietotājam "draudzīgus". Esam skaidri definējuši mūsu kvalitātes politiku: Tam, ko Jūs sagaidāt no "McCulloch" izstrādājumiem un pakalpojumiem, vienmēr ir jābūt izpildītam vai pat vairāk. Tas nozīmē izstrādāt tehnoloģijas un izstrādājumus, kas pārsniedz tiesību aktos norādīto minimālo, obligāto standartu izpildi.

Atbildība par vidi

Pie mums laboratorijā tiek veiktas analīzes, kas palīdz izvērtēt mūsu izstrādājumu potenciālo ietekmi uz vidi. Šīs analīzes norāda uz ietekmi, kādu rada mūsu izstrādājumi galvenokārt no enerģijas patēriņa, kā arī izplūdes gāzu emisijas laikā, kad tiek izmantoti mūsu izstrādājumi.

Mūsu ražošanas mērķis ir izvēlēties materiālus, kas atstāj pēc iespējas mazāku negatīvo ietekmi uz vidi. Mēs pastāvīgi nomainām iepriekš izmantotos materiālus ar jaunām, videi vairāk pielāgotām alternatīvām, tiklīdz tās ir pieejamas.

Emisija un "OxyPower"

Pamatojoties uz jauno dzinēju tehnoloģiju, mēs intensīvi strādājam pie degvielas patēriņa samazināšanas. Lai samazinātu izplūdes gāzu emisiju, "McCulloch" dzinējiem tiek izmantots jaukts tehnoloģiskais risinājums, ieskaitot katalizatorus. Zāles pļāvēji ir aprīkoti ar četrtaktu dzinējiem, kas parasti patērē mazāk degvielas nekā divtaktu dzinēji.

Vairāki no mūsu rokas darbarīku izstrādājumiem ir aprīkoti ar "OxyPower" dzinējiem, kas atbilst visstingrākajiem izplūdes gāzu emisijas kritērijiem Eiropā un ASV. Vairāki modeļi ir arī aprīkoti ar katalizatoriem, kur "OxyPower" tehnoloģija, salīdzinot ar citām tehnoloģijām, ģenerē zemāku izplūdes gāzu temperatūru. Tas pagarina izstrādājuma ekspluatācijas ilgumu, uzlabo lietošanas drošību, samazina izdevumus, uzlabo ekoloģiju.