Privatumo politika

„McCULLOCH“ vertina Jūsų domėjimąsi įmone ir jos produktais. Atidžiai perskaitykite Privatumo politiką prieš naudodamiesi šia interneto svetaine ir kitomis jai priklausančiomis svetainėmis (kartu vadinamomis „Svetaine“). Šia Privatumo politika siekiama nustatyti, kokią informaciją „Husqvarna AB (publ)/McCULLOCH “ ar jos grupės įmonės, pavaldžiosios bendrovės ar padaliniai (kartu vadinami „ McCULLOCH “) arba trečiosios šalys McCULLOCH vardu renka šioje Svetainėje ir kokių priemonių imamasi siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis. Jei nepritariate Privatumo politikai, galite nesinaudoti Svetaine. Ši Privatumo politika gali keistis, todėl kartkartėmis ją peržiūrėkite.

Bendroji informacija

Nepamirškite, kad norėdami pasinaudoti tam tikromis funkcijomis ar atlikti tam tikrus veiksmus, taip pat turėti galimybę naudotis tam tikrais mūsų produktais ar paslaugomis, tam tikrose Svetainės vietose turėsite pateikti Jus identifikuojančią informaciją, pvz., savo elektroninio pašto adresą, vardą ir pavardę, korespondencijos adresą, telefono numerį ir socialinio draudimo numerį (toliau – „Asmens duomenys“). Taigi turite visiškai suprasti ir sutikti, kad šie Jūsų Asmens duomenys bus renkami, naudojami ir perduodami laikantis šioje Privatumo politikoje nustatytų sąlygų.

Asmens duomenų ir kitos vartotojo informacijos rinkimas ir naudojimas

Informacija, kurią teikiate McCULLOCH, yra saugoma pagal Švedijos ir Europos duomenų apsaugos teisės aktus. McCULLOCH registruoja bei valdo Asmens duomenis ir juos naudoja siekdama palengvinti naudojimąsi mūsų produktais ir (arba) internetu teikiamomis paslaugomis. Jei pateikiate kitus Asmens duomenis norėdami iš mūsų gauti informacijos, pvz., brošiūrų, katalogų, mes taip pat renkame ir saugojame šiuos duomenis. Turėdami šią informaciją galėsime įvykdyti Jūsų užklausą. Informacija bus laikoma atitinkamai užtikrintoje ir saugioje aplinkoje tiek ilgai, kiek McCULLOCH atrodys esant reikalinga, kad palaikytų ryšį su Jumis. Jei pageidaujate pašalinti dalį ar visą savo informaciją iš mūsų registro, susisiekite su „Husqvarna AB“: [korespondencijos ir elektroninio pašto adresai]. McCULLOCH gali Jūsų paprašyti papildomos neprivalomos informacijos norėdama praplėsti savo žinias apie klientus, vykdyti tiesioginę rinkodarą arba pakviesti Jus dalyvauti konkursuose. Galite laisvai rinktis, ar atsakyti į šias papildomų duomenų užklausas. McCULLOCH taip pat renka neasmeninę informaciją apie naudojimąsi Svetaine. Ši informacija renkama bendrai ir naudojama tik vidiniais tikslais, kad Jūs galėtumėte lengviau ir patogiau naudotis Svetaine. McCULLOCH gali susieti šią informaciją su vartotojo Asmens duomenimis, kad nustatytų, kurie vartotojai kokia informacija domisi, ir taip patobulintų Svetainę. McCULLOCH sąmoningai nerenka jokių Asmens duomenų iš jaunesnių nei 18 metų asmenų ir jos svetainė neskirta tokio amžiaus asmenims. Patariame tėvams ir globėjams aktyviai domėtis, ką veikia ir kuo domisi jų vaikai internete.

Asmens duomenų perdavimas

McCULLOCH neperduoda (nebent maršruto parinkimo tikslais) Svetainėje pateiktų Jūsų Asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus: (a) Jums sutikus; (b) jei to reikalauja įstatymai ar teismo sprendimas; (c) siekiant apsaugoti ar apginti McCULLOCH teises ar nuosavybę; (d) siekiant užtikrinti asmeninį Svetainės vartotojų saugumą; (e) asmenims ar bendrovėms, su kuriomis McCULLOCH sudariusi sutartis dėl Svetainės ar mūsų verslo vidinių operacijų vykdymo; (f) jei mes pagrįstai manome, kad jie yra įstatymo, saistančios programos ar sutarties, kuri remiasi Asmens duomenų sąžiningo naudojimo ir atitinkamo apsaugos lygio principais, objektas. McCULLOCH pasilieka teisę savo nuožiūra pranešti atitinkamai institucijai, jei ji pastebi veiklą, kuri gali būti nelegali ar pažeisti McCULLOCH naudojimo sąlygas.

Slapukai

1. Svetainė gali naudoti vadinamuosius slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelės tekstinės informacijos rinkmenos, kurias Jūsų kompiuteryje išsaugo Jūsų lankomas interneto puslapis. Jie suteikia Svetainei papildomo funkcionalumo ir padeda mums analizuoti Svetainės naudojimą. Yra dvi slapukų rūšys. Vieni slapukai padeda „prisiminti“ informaciją, pvz., vartotojo vardą ir slaptažodį. Jie saugomi Jūsų kompiuteryje tol, kol neišsiregistruojate. Jei nenaudojate funkcijos „Neprašyti pateikti vartotojo vardo ir slaptažodžio ateityje“, šie slapukai niekada nebus saugojami Jūsų kompiuteryje. 2. Kita rūšis – vadinamieji seanso slapukai. Jie naudojami sekti, pvz., kokią kalbą pasirinkote interneto puslapyje. Kol esate interneto puslapyje, šie slapukai yra laikinai įrašomi į kompiuterio atmintį. Seanso slapukai nesaugomi Jūsų kompiuteryje ilgą laiką; jie paprastai pašalinami uždarius interneto naršyklę. Naudodama slapukus McCULLOCH tikisi tiksliau pateikti atitinkamą informaciją svetainės lankytojams. Jei nenorite priimti McCULLOCH naudojamų slapukų, daugelyje naršyklių yra galimybė pakeisti jos nustatymus, kad ji atmestų slapukus. Tačiau tai gali turėti įtakos Svetainės veikimui ir naudingumui.

Kokybė

McCULLOCH įsipareigoja imtis pagrįstų veiksmų siekdama užtikrinti, kad Jūsų pateikiami Asmens duomenys būtų tikslūs, išsamūs ir galiojantys. Tačiau Jūs taip pat įpareigoti pateikti tik tikslius, išsamius ir pateikimo metu galiojančius Asmens duomenis. Jei vėliau pastebite, kad mūsų turimi Asmens duomenys nėra tikslūs, išsamūs ir galiojantys, gavę Jūsų raštišką pranešimą imsimės atitinkamų veiksmų Asmens duomenims pataisyti.

Saugumas

McCULLOCH neužtikrina, kad neįvyks neleidžiamoji kreiptis, tačiau galite būti tikri, kad McCULLOCH stengiasi apsaugoti Jūsų Asmens duomenis ir užkirsti kelią neleidžiamajai kreipčiai į juos naudodama pagrįstai tinkamas technologijas ir vidaus procedūras.

Kitos interneto svetainės Svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines. McCULLOCH nekontroliuoja trečiųjų šalių interneto svetainių, į kurias Svetainėje gali būti pateiktų nuorodų, informacijos ar privatumo taisyklių ir už jas neatsako. Tokios interneto svetainės gali įrašyti savo slapukus į Jūsų kompiuterį ir (arba) kitaip rinkti ir tvarkyti asmeninę informaciją. Raginame Jus susipažinti su tokių trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo taisyklėmis prieš naudodamiesi jomis.

Pakeitimai

McCULLOCH pasilieka teisę savo nuožiūra keisti, koreguoti, pridėti ar pašalinti bet kurią visos ar dalies Privatumo politikos dalį bet kada be jokio išankstinio įspėjimo. Šios Privatumo politikos pakeitimai įsigalioja juos paskelbus Svetainėje. Jei naudositės Svetaine po to, kai bus paskelbti kokie nors Privatumo politikos pakeitimai, bus laikoma, kad su jais sutinkate. Ši Privatumo politikos informacija paskutinį kartą buvo atnaujinta 04/03/11.