Használati feltételek

McCulloch nagyra értékeli, hogy érdeklődsz a vállalat és termékei iránt. A weboldal használata előtt kérjük és javasoljuk, hogy olvasd el a Használati feltételeket. Az oldal használatával vállalod a Feltételekben foglaltakat.

Általános információ

A jelen weboldalt és annak valamennyi alárendelt weboldalát (a továbbiakban együtt: „Weboldal”) a Husqvarna AB (publ.)/MCCULLOCH vagy a csoportba tartozó vállalatai, leányvállalatai vagy kirendeltségei (a továbbiakban együtt: MCCULLOCH) teszik közzé és tartják fenn. A Weboldal használatára a közötted és a MCCULLOCH közötti jogilag kötelező érvényű megállapodás (a továbbiakban „Megállapodás”) vonatkozik. Az alábbiakban a Megállapodás feltételeit (a továbbiakban: „Feltételek”) ismertetjük. A Weboldal használatával megerősíted, hogy elolvastad, megértetted és elfogadtad a Feltételeket és minden kapcsolódó dokumentumot. Fontos, hogy figyelmesen elolvasd őket. Ha nem értesz egyet a Feltételekkel és minden kapcsolódó dokumentummal, akkor nem használhatod a Weboldalt.

Licence

A jelen Megállapodásban foglalt Feltételek értelmében a MCCULLOCH nem kizárólagos, át nem ruházható, korlátozott jogot biztosít Neked a jelen Weboldalhoz és a rajta lévő anyagokhoz való hozzáférésre, azok használatára és megjelenítésére. Te beleegyezel abba, hogy semmilyen módon nem szakítod meg a Weboldal működését, illetve nem teszel ilyen irányú kísérletet. A MCCULLOCH feljogosít Téged a Weboldalon található információk (a továbbiakban: „Anyagok”) kizárólag személyes, nem kereskedelmi jellegű használatára, hacsak nem szerepel ettől eltérő rendelkezés a McCulloch Social Media Newsroom weboldalon. Ez a feljogosítás nem jelenti az Anyagokra és azok másolatára vonatkozó jogok átruházását, és a következő korlátozások érvényesek rá: 1) az Anyagok valamennyi letöltött példányán meg kell őrizni minden szerzői jogi és egyéb tulajdonjogi megjegyzést; 2) tilos az Anyagok bármilyen módon történő módosítása, többszörözése, nyilvános megjelenítése, előadása, terjesztése vagy bármilyen egyéb módon nyilvános vagy kereskedelmi célra történő felhasználása vagy kommunikálása; és 3) az Anyagok csak úgy adhatók át további személynek, ha az megismerkedik a jelen Feltételekből eredő kötelezettségekkel, és elfogadja őket. Beleegyezel abba, hogy tiszteletben tartod a Weboldalon az időnként frissüléssel esetleg megjelenő minden további korlátozást.

Felhasználó szavatosságvállalásai

Kijelented és szavatolod, hogy a Weboldalt a jelen Feltételekkel összhangban használod, ami magába foglalja a jelen Megállapodásra vonatkozó törvények és rendelkezések betartását és azt, hogy eleget teszel a Weboldallal kapcsolatos mindenkori irányelvnek és szabálynak. Beleegyezel abba, hogy nem használod a Weboldalt: (a) spam küldésére, vagy kéretlen kommunikációra; (b) magadat a MCCULLOCH-nak vagy másnak kiadva, illetve megengedve, hogy ezt más megtegye helyetted; (c) fejrész meghamisítására, vagy azonosítók másféle módosítására a Weboldalon keresztül továbbított bármilyen tartalom eredetének leplezése céljából; (d) hamis színben feltüntetve kapcsolatodat valamely személlyel vagy jogi személlyel; (e) oly módon cselekedve, hogy az negatívan befolyásolhatja más felhasználók lehetőségét a Weboldal használatára; (f) olyan tevékenységbe történő bekapcsolódásra, amely sérthet bármilyen hatályos jogszabályt, (g) olyan anyag küldésére vagy továbbítására, amely bármilyen módon sérti vagy csorbítja mások jogait, vagy amely törvénytelen, becsmérlő, rágalmazó, vulgáris vagy bármilyen módon kifogásolható, vagy amely bármilyen termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó hirdetést vagy reklámot tartalmaz, vagy (h) más felhasználók személyes adatainak gyűjtésére és tárolására az adott felhasználóktól kapott kifejezett felhatalmazás nélkül.

Adatvédelem

A MCCULLOCH adatvédelmi gyakorlatáról, valamint a személyes adatok gyűjtéséről és kezeléséről a MCCULLOCH Adatvédelmi nyilatkozata tartalmaz információt. Beleegyezel abba, hogy adataidat és személyes információidat a MCCULLOCH Adatvédelmi nyilatkozatával összhangban használjuk.

Változtatások

A MCCULLOCH fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor előzetes értesítés nélkül teljes egészében vagy részben megváltoztassa, módosítsa, hozzáadja vagy törölje a jelen Megállapodás bármely szakaszát. A Megállapodás változásai a jelen Weboldalon való közzététellel lépnek érvénybe; amennyiben ezen változásokkal nem értesz egyet, ezen Weboldal használatával fel kell hagynod. Amennyiben a megváltoztatott Megállapodás közzététele után is folytatod a Weboldal használatát, ez a változtatások elfogadásának minősül a részedről.

Szellemi tulajdonjogok

Elismered, hogy a Weboldalon található minden szellemi tulajdonjog (beleértve, de nem kizárólagossággal a szerzői jogokat, a szabadalmakat, a know-how-t, a bizalmas információkat, valamint a védjegy- és dizájnjogokat, legyenek azok bejegyzettek vagy sem) a MCCULLOCH-ot és licenctulajdonosait illeti meg. A MCCULLOCH-ot megillető ilyen szellemi tulajdonjogok használatából fakadó jó hírnév és szellemi tulajdonjogok a MCCULLOCH javára keletkeznek. A jelen Weboldal, minden Anyagot beleértve, a nemzetközi szerzői jogi törvények és rendelkezések értelmében szerzői jogvédelem alá esik. Beleegyezel abba, hogy a Weboldal használata során, minden Anyag használatát is beleértve, a világ bármely részén betartasz minden szerzői jogot, és megakadályozod az Anyagok jogosulatlan másolását. A MCCULLOCH nem biztosít Neked semmilyen kifejezett, vagy hallgatólagos jogot a szabadalmakkal, dizájnnal, védjegyekkel, szerzői jogokkal vagy kereskedelmi titokkal kapcsolatos semmilyen jogszabály értelmében. Elfogadod és tudomásul veszed, hogy nem fogod használni – és a jelen Feltételek nem is adnak Neked jogot erre – a MCCULLOCH védjegyeit, kereskedelmi neveit, szolgáltatási márkajeleit, logóit, tartományneveit és egyéb megkülönböztető márkajellegzetességeit semmilyen más módon, mint ahogy az a MCCULLOCH Védjegylistáján kifejezetten meg van határozva. A felhasználók által beküldött kéretlen javaslatok, ötletek vagy egyéb információk nem minősülnek bizalmas vagy védett anyagnak. Bármilyen információ vagy anyag beküldésével – kivételt képez a Szabadalmi információk nyilatkozata a kéretlen ötletek kezelésére vonatkozó MCCULLOCH irányelvben foglaltak alapján – örökös, jogdíjmentes, visszavonhatatlan, az egész világra kiterjedő engedélyt adsz a MCCULLOCH-nak az adott információ vagy anyag használatára, többszörözésére, megjelenítésére, előadására, módosítására, átadására és terjesztésére, és egyetértesz azzal, hogy a MCCULLOCH az általad bármilyen céllal beküldött bárminemű ötletet, elképzelést, know-how-t vagy technikát szabadon felhasználhat. További tudnivalók: MCCULLCH irányelv a kéretlen ötletek kezeléséről.

Szoftverek

A jelen weboldalról letölthető valamennyi szoftver (a továbbiakban: „Szoftverek”) a MCCULLOCH és/vagy szállítói szerzői jogvédelem alatt álló munkája.

A Szoftverek használatára a hozzájuk tartozó vagy bennük foglalt végfelhasználói licencszerződés (a továbbiakban: „Licencszerződés”) feltételei vonatkoznak, amennyiben van ilyen Licencszerződés. Hacsak a Licencszerződésből másként nem következik, a Szoftverek kizárólag a végfelhasználók általi használat céljára tölthetők le. A Szoftverek bármilyen, a Licencszerződéssel ellentétes többszörözése vagy továbbterjesztése polgári és büntetőjogi következménnyel járhat.

A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, KIFEJEZETTEN TILOS A SZOFTVER MÁSOLÁSA, VAGY TÖBBSZÖRÖZÉSE BÁRMILYEN EGYÉB SZERVERRE, VAGY HELYRE TOVÁBBI TÖBBSZÖRÖZÉS, VAGY TOVÁBBTERJESZTÉS CÉLJÁBÓL.

ADOTT ESETBEN A SZOFTVERRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOT CSAK A LICENCSZERZŐDÉS FELTÉTELI HATÁROZZÁK MEG. A MCCULLOCH A LICENCSZERZŐDÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZAVATOSSÁGON FELÜL EZENNEL ELHÁRÍT A SZOFTVERRE VONATKOZÓ MINDEN SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT, BELEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, A JOGSZAVATOSSÁGRA ÉS A JOGOK MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ MINDEN HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT.

Egyéb weboldalak

A Webhely a használat kényelme érdekében tartalmazhat olyan webhelyekre mutató hivatkozásokat, amelyek harmadik fél tulajdonában vannak, az teszi közzé és tartja fenn őket. MCCULLOCH nem figyeli és nem ellenőrzi az ilyen, harmadik fél által fenntartott webhelyek tartalmát, és nem felel az ilyen webhelyek pontosságáért és megbízhatóságáért.

A Weboldalra vezető külső hivatkozások

A Weboldalra vezető minden hivatkozáshoz a MCCULLOCH írásbeli engedélye szükséges. Kivételt jelent a MCCULLOCH hozzájárulása azon hivatkozásokhoz, amelyekre érvényesek az alábbiak: (i) az adott szöveges hivatkozást kizárólag a „ MCCULLOCH” névből álló szöveg alkotja, és a hivatkozás nem tartalmazza a MCCULLOCH és licenctulajdonosai egyetlen saját védjegyét sem; (ii) a hivatkozás csak a www.husqvarna.com internetes címre mutat, nem pedig más, „mélyebb” oldalakra; (iii) a felhasználó által aktivált hivatkozás teljes képméretben jelenik meg egy teljesen működőképes és navigálható böngészőablakban, nem csupán egy kis „keretben” a kapcsolódó weboldalon; továbbá (iv) a hivatkozás megjelenése, helye és egyéb jellemzői egyrészt nem keltenek olyan hamis látszatot, miszerint egy jogi személy vagy annak tevékenysége, termékei kapcsolatba hozhatók a MCCULLOCH-al vagy a MCCULLOCH támogatja azokat, másrészt nem károsíthatják vagy gyengíthetik a MCCULLOCH és érdekeltségei nevéhez és márkaneveihez fűződő jó megítélést. A MCCULLOCH fenntartja a jogot, hogy bármikor egyoldalúan visszavonja a hivatkozások engedélyezését.

A hallgatólagos szavatosságok kizárása

Bár nagy figyelmet fordítunk rá, hogy a jelen Weboldal pontos információkkal szolgáljon, és folyamatosan rendelkezésre álljon, a MCCULLOCH ezekért felelősséget nem vállal. AZ ANYAGOK PONTATLANSÁGOT ÉS NYOMDAHIBÁT TARTALMAZHATNAK. A MCCULLOCH NEM SZAVATOLJA AZ ANYAGOK PONTOSSÁGÁT, VAGY TELJESSÉGÉT, SEM A WEBOLDALON MEGJELENŐ, VAGY AZON KERESZTÜL TERJESZTETT BÁRMELY TANÁCS, VÉLEMÉNY, ÁLLÍTÁS, VAGY EGYÉB INFORMÁCIÓ MEGBÍZHATÓSÁGÁT. A FELHASZNÁLÓ AZ ILYEN VÉLEMÉNYEKBEN, TANÁCSOKBAN, ÁLLÍTÁSOKBAN, FELJEGYZÉSEKBEN VAGY INFORMÁCIÓKBAN CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE BÍZHAT MEG. MINDEN TARTALMAT „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN” ÉS „A RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS ÁLLAPOTÁBAN” TESZÜNK KÖZZÉ. A MCCULLOCH KIFEJEZETTEN ELHÁRÍT MINDENNEMŰ KIFEJEZETT, VAGY HALLGATÓLAGOS TÉNYÁLLÍTÁST ÉS SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSSÁGGAL A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE, A JOGOK MEG NEM SÉRTÉSÉRE, ILLETVE A JELEN WEBOLDAL, VAGY A TARTALOM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGOKAT. A MCCULLOCH NEM VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT A JELEN WEBOLDAL BIZTONSÁGÁT ILLETŐEN, ÉS NEM TESZ ILYEN ÉRTELMŰ TÉNYÁLLÍTÁST. ELFOGADOD, HOGY BÁRMILYEN KÜLDÖTT INFORMÁCIÓT MEGVIZSGÁLHATUNK. A MCCULLOCH NEM SZAVATOLJA, HOGY A WEBOLDAL, A WEBOLDALT ELÉRHETŐVÉ TEVŐ SZERVEREK, VALAMINT A MCCULLOCH ÁLTAL KÜLDÖTT ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ VÍRUSOKTÓL ÉS EGYÉB KÁROS ELEMEKTŐL MENTES LESZ. MINDEN ILYEN ÉRTELMŰ TÉNYÁLLÍTÁS, SZAVATOSSÁG ÉS FELTÉTEL KI VAN ZÁRVA, AMILYEN MÉRTÉKBEN EZT A TÖRVÉNY LEHETŐVÉ TESZI. A HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOK JELEN KIZÁRÁSA A HARMADIK FELEK WEBOLDALAIRA IS VONATKOZIK.

A weboldalon közzétett információkban olyan MCCULLOCH termékek, szolgáltatások stb. hivatkozásai vagy kereszthivatkozásai szerepelhetnek, amelyek az országodban nem kerültek piacra, és nem elérhetők. Az ilyen információk pontossága nem garantálható, különösen azért, mert változhatnak, és függnek a speciális követelményektől és az elérhetőségtől; ezek a hivatkozások nem sugallják azt, hogy a MCCULLOCH az adott termékek, szolgáltatások stb. bevezetésére készül az adott országban. A számodra elérhető és rendelhető termékekről, szolgáltatásokról stb. a helyi szaküzletben kaphatsz kimerítő tájékoztatást. A MCCULLOCH fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor előzetes értesítés nélkül teljes egészében vagy részben megváltoztasson, módosítson, hozzáadjon vagy visszavonjon bármilyen terméket, szolgáltatást stb.

Felelősségkorlátozás

A MCCULLOCH SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐS SEMMINEMŰ OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, BÜNTETÉSI JELLEGŰ, KÜLÖNLEGES VAGY VÉLETLENSZERŰ KÁRÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSSÁGGAL AZ ÜZLET, SZERZŐDÉS, BEVÉTEL, ADATOK, INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉT ÉS AZ ÜZLETMENET MEGSZAKÍTÁSÁT), AMELY A WEBOLDAL, VAGY TARTALMA HASZNÁLATÁBÓL, VAGY ENNEK LEHETETLENSÉGÉBŐL KÖVETKEZIK, ERED VAGY EZEKKEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZIK, VAGY A JELEN FELTÉTELEKBŐL ERED, VAGY EZZEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZIK, MÉG AKKOR SEM, HA A MCCULLOCH TÁJÉKOZTATÁST KAPOTT AZ ILYEN KÁROK ELŐFORDULÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL. AZ ITT ISMERTETETT FELTÉTELEKEN FELÜL A MCCULLOCH SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELEL A WEBOLDAL SEMMIFÉLE INFORMÁCIÓHIBÁIÉRT, PONTATLANSÁGAIÉRT, KIHAGYÁSAIÉRT ÉS EGYÉB HIÁNYOSSÁGAIÉRT, TOVÁBBÁ IDŐSZERŰTLENSÉGÉÉRT, VAGY HITELTELENSÉGÉÉRT. A JELEN FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS A HARMADIK FELEK WEBOLDALAIRA IS VONATKOZIK.

Jogrend

A jelen weboldalt a MCCULLOCH ellenőrzi, működteti és adminisztrálja svédországi irodáiból. A MCCULLOCH nem állítja, hogy a jelen Weboldalon szereplő anyagok megfelelők és használatra elérhetők a Svédországon kívüli egyéb helyeken. Tilos a Weboldalhoz olyan területen hozzáférni, ahol a tartalma törvényellenesnek minősül. Ha Svédországon kívül férsz hozzá a weboldalhoz, az Te felelősséged a helyi törvényeknek való megfelelés biztosítása. A jelen Megállapodás esetében a Svéd Királyság törvényei az irányadók, ide nem értve a kollíziós jogi szabályokat, azzal, hogy amennyiben Te, mint fogyasztó, úgy a fenti jogválasztás ellenére Téged megillet a szokásos tartózkodási helyed szerinti jog kötelező rendelkezéseiben foglalt védelem akkor is, ha azt a svéd jog nem biztosítja. A jelen Megállapodással kapcsolatos mindenfajta jogvita esetében első fokon a Stockholmi Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos joghatósággal, kivéve, ha Te vagy a fogyasztó, amely esetben a joghatósággal és illetékességgel rendelkező bíróságokat a vonatkozó jogszabályok határozzák meg.

Utolsó frissítés: 2011.03.09.