ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥΣ.

Η σειρά προϊόντων της McCulloch σήμερα, συνεχίζει την παράδοση των ισχυρών κινητήρων, των τεχνολογικών καινοτομιών και των ανθεκτικών κατασκευών που έχουν γίνει σήμα κατατεθέν των προϊόντων της για περισσότερο από μισό αιώνα. Κάθε προϊόν McCulloch σχεδιάζεται με στόχο να έχει υψηλή απόδοση και ανθεκτικότητα ώστε να φροντίζει τον κήπο σας για πολλά χρόνια, με την προϋπόθεση βέβαια ότι χρησιμοποιείται σωστά.

Η δύσκολη αποστολή του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης είναι η αύξηση της ισχύος και της απόδοσης, με παράλληλη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, των εκπομπών καυσαερίων και του θορύβου από τη λειτουργία. Επιπλέον, στόχο πρώτης προτεραιότητας αποτελεί η κατασκευή ασφαλών και εύχρηστων μηχανημάτων. Η πολιτική προσανατολισμού προς την ποιότητα είναι ξεκάθαρη. Οι προσδοκίες σας από τα προϊόντα McCulloch όχι μόνο θα ικανοποιούνται πάντα αλλά και θα ξεπερνιούνται. Η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει την ανάπτυξη τεχνολογίας και προϊόντων πέρα από τα υπάρχοντα πρότυπα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Στα εργαστήριά μας κάνουμε αναλύσεις προκειμένου να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο της χρήσης των προϊόντων μας στο περιβάλλον. Αυτές οι αναλύσεις δείχνουν την επίδραση της κατανάλωσης ενεργειακών πόρων και της εκπομπής καυσαερίων από τη λειτουργία των προϊόντων μας.

Κατά την κατασκευή, στοχεύουμε στην επιλογή υλικών με τη μικρότερη δυνατή επίδραση στο περιβάλλον. Αντικαθιστούμε συνεχώς τα υλικά που χρησιμοποιούμε με νέα πιο φιλικά προς το περιβάλλον.

ΚΑΥΣΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ OxyPower

Στηριζόμενοι σε καινούριες τεχνολογίες στην κατασκευή των κινητήρων, προσπαθούμε να μειώνουμε την κατανάλωση καυσίμων. Οι κινητήρες της McCulloch χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό τεχνολογικών επιτευγμάτων, συμπεριλαμβανομένου του καταλύτη, προκειμένου να μειωθεί η εκπομπή καυσαερίων. Οι χλοοκοπτικές μηχανές για παράδειγμα, είναι εξοπλισμένες με τετράχρονους κινητήρες που υπό φυσιολογικές συνθήκες καταναλώνουν λιγότερο καύσιμο απ’ ότι οι δίχρονοι.

Πολλά από τα προϊόντα μας διαθέτουν κινητήρες με τεχνολογία Ecoboost που τηρούν τα πιο αυστηρά όρια στην εκπομπή καυσαερίων στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολλά από τα μοντέλα είναι επίσης εξοπλισμένα με καταλύτη, όπου η τεχνολογία Ecoboost μειώνει τις θερμοκρασίες των εκπεμπόμενων αερίων σε σχέση με άλλες τεχνολογίες. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η διάρκεια ζωής του μηχανήματος καθώς και η ασφάλεια, ενώ ταυτόχρονα η συγκεκριμένη τεχνολογία βοηθάει την οικονομία και την οικολογία.