Käyttöehdot

McCulloch arvostaa kiinnostustasi yhtiöön ja sen tuotteisiin. Suosittelemme painokkaasti, että luet nämä Käyttöehdot huolellisesti ennen Sivuston käyttöä. Käyttämällä Sivustoa hyväksyt Ehdot.

Yleistä

Tätä sivustoa tai sen alasivustoja (yhdessä "Sivusto") julkaisee Husqvarna AB (publ)/MCCULLOCH tai sen konserniyhtiöt, tytäryhtiöt tai haaraliikkeet (yhdessä MCCULLOCH). Sivustosi käyttöä koskee oikeudellisesti sitova sopimus sinun ja MCCULLOCHn välillä (”Sopimus”). Seuraavassa on Sopimuksen ehdot (”Ehdot”). Käyttämällä Sivustoa ilmoitat, että olet lukenut ja ymmärtänyt Ehdot ja niihin liittyvät asiakirjat ja hyväksyt ne. On tärkeää lukea ne huolella. Jos et hyväksy Ehtoja ja kaikkia niihin liittyviä asiakirjoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää Sivustoa.

Käyttöoikeus

Tämän Sopimuksen Ehtojen mukaisesti MCCULLOCH myöntää sinulle ei-yksinoikeudella ei-siirrettävän, rajoitetun oikeuden käyttää ja näyttää tätä Sivustoa ja siinä olevaa aineistoa. Sitoudut siihen, ettet häiritse tai yritä häiritä Sivuston toimintaa millään tavalla. MCCULLOCH valtuuttaa sinut katsomaan ja lataamaan tietoja ("Aineisto") Sivustolta vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, jollei MCCULLOCHn sosiaalisen sisällön uutishuoneessa toisin nimenomaisesti mainita. Tämä valtuutus ei siirrä oikeuksia Aineistoon eikä Aineiston kopioihin ja sitä koskevat seuraavat rajoitukset: 1) sinun on säilytettävä kaikissa lataamissasi Aineiston kopioissa kaikki Aineiston sisältämät tekijänoikeuksia ja muita omistusoikeuksia koskevat imoitukset; 2) et saa muuttaa Aineistoa millään tavalla tai toisintaa sitä tai julkisesti näyttää, esittää tai jaella tai muuten käyttää tai välittää mihinkään julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen; ja 3) saat siirtää Aineistoa kenelle tahansa toiselle henkilölle vain, jos ilmoitat heille näistä Ehdoista seuraavat velvollisuudet ja he hyväksyvät ne. Sitoudut noudattamaan kaikki lisärajoituksia, joita Sivustolla julkaistaan, kun sitä mahdollisesti aika ajoin päivitetään.

Käyttäjän takuut

Esität ja takaat, että käytät tätä Sivustoa näiden Ehtojen, mukaan lukien tämän Sopimuksen mukaiset lait ja määräykset, mukaisesti ja noudatat kaikkia Sivuston nykyisiä ja tulevia periaatteita ja sääntöjä. Sitoudut siihen, että sivustoa käyttäessäsi et: (a) lähetä roskapostia tai ei-toivottuja viestejä; (b) esitä olevasi MCCULLOCH tai joku muu tai anna kolmannen osapuolen esittää olevansa sinä; (c) väärennä otsikkoja tai muuten käsittele tunnistimia peittääksesi Sivuston kautta siirretyn sisällön alkuperän; (d) esitä harhaanjohtavasti suhdettasi johonkin henkilöön tai yhteisöön; (e) toimi tavalla, joka vaikuttaa kielteisesti muiden käyttäjien mahdollisuuksiin käyttää Sivustoa; (f) riko soveltuvia lakeja, (g) lähetä tai siirrä aineistoa, joka millään tavalla loukkaa toisten oikeuksia tai on laitonta, loukkaavaa, kiihottavaa, rahvaanomaista tai muuten epähienoa tai sisältää tuotteiden tai palvelujen mainontaa tai (h) kerää tai tallenna tietoja muista käyttäjistä, jos he eivät sitä erityisesti valtuuta.

Tietoturva

Tietoja MCCULLOCHn tietoturvaperiaatteista ja henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä on MCCULLOCHn Tietoturvaperiaatteissa. Hyväksyt, että tietojasi ja henkilötietojasi käytetään MCCULLOCHn tietoturvaperiaatteiden mukaisesti.

Muutokset

MCCULLOCH varaa oikeuden, oman harkintansa mukaan, muuttaa, lisätä tai poistaa minkä tahansa tämän Sopimuksen osan koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Muutokset tähän Sopimukseen tulevat voimaan, kun ne julkaistaan Sivustolla. Jos jatkat Sivuston käyttöä sen jälkeen, kun mikä tahansa muutos tähän Sopimukseen on julkaistu, sinun katsotaan hyväksyneen kyseiset muutokset.

Immateriaalioikeudet

Hyväksyt, että kaikki immateriaalioikeudet (mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeudet, patentit, tietotaito, luottamukselliset tiedot, tietokantaoikeudet ja oikeudet tavaramerkkeihin ja malleihin riippumatta siitä, onko ne rekisteröity) Sivustolla kuuluvat MCCULLOCHlle ja sen lisenssinantajille. Kaikki sellaisten MCCULLOCHlle kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä aiheutuvat immateriaalioikeudet ja goodwill kuuluu MCCULLOCHlle. Tämä Sivusto, kaikki Aineisto mukaan lukien, on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten suojaama. Sitoudutte noudattamaan kaikkia tekijänoikeuslakeja maailmanlaajuisesti tämän Sivuston, kaikki Aineisto mukaan lukien, käytössä ja estämään Aineiston luvattoman kopioinnin. MCCULLOCH ei myönnä sinulle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia minkään patentti-, malli-, tavaramerkki-, tekijänoikeus- tai liikesalaisuuslain perusteella. Hyväksyt, että sinulla ei ole, ja mikään näissä Ehdoissa ei anna sinulle, oikeutta käyttää MCCULLOCHn tavaramerkkejä, kauppanimiä, palvelumerkkejä, logoja, toimialuenimiä tai muita merkkiominaisuuksia muuten kuin mitä MCCULLOCHn tavaramerkkiluettelossa nimenomaisesti todetaan. Huomaa, että kaikki tiedot, ei-tilatut ehdotukset, ideat ja muut lähetykset katsotaan ei-luottamuksellisiksi ja suojaamattomiksi. Lähettämällä tietoja tai aineistoa, paitsi patenttitietoilmoitus-muodossa kuten se kuvataan MCCULLOCHn ei-tilattuja ideoita koskevissa periaatteissa, annat MCCULLOCHlle rajoittamattoman, rojaltivapaan, peruuttamattoman ja maailmanlaajuisen lisenssin käyttää, toisintaa, näyttää, suorittaa, muuttaa, lähettää ja jakaa kyseisiä aineistoja tai tietoja ja hyväksyt myös, että MCCULLOCH on vapaa käyttämään mitä tahansa ideaa, konseptia, tietotaitoa tai tekniikkaa, jonka lähetät meille mitä tarkoitusta varten hyvänsä. Lisätietoja on MCCULLOCHn ei-tilattuja ideoita koskevissa periaatteissa.

Ohjelmisto

Mikä tahansa ohjelmisto, joka on ladattavisssa tältä sivustolta (”Ohjelmisto”) on MCCULLOCHn ja/tai sen alihankkijoiden tekijänoikeussuojattua omaisuutta. Ohjelmiston käyttö on sen mukana mahdollisesti tulevan tai siihen sisältyvän loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen (”Käyttöoikeussopimus”) mukainen. Jollei Käyttöoikeusopimuksesta muuta seuraa, Ohjelmisto annetaan ladattavaksi yksinomaan loppukäyttäjien käyttöä varten. Mistä tahansa Ohjelmiston toisintamisesta tai edelleenjakelusta, joka ei ole Käyttöoikeussopimuksen mukaista, voi olla siviili- tai rikosoikeudellisia seuraamuksia. RAJOITTAMATTA EDELLÄ SANOTTUA OHJELMISTON KOPIOINTI TAI TOISINTAMINEN MILLEKÄÄN TOISELLE PALVELIMELLE TAI MIHINKÄÄN MUUHUN SIJAINTIIN MYÖHEMMIN TOISINNETTAVAKSI TAI EDELLEENJAETTAVAKSI NIMENOMAISESTI KIELLETÄÄN. OHJELMISTO TAATAAN, MIKÄLI LAINKAAN, KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHTOJEN MUKAISESTI . PAITSI MITÄ KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA TAATAAN, MCCULLOCH TÄTEN KIELTÄÄ KAIKKI TAKUUT JA EHDOT OHJELMISTON SUHTEEN, MUKAAN LUKIEN KAIKKI EPÄSUORAT TAKUUT JA EHDOT KAUPPAKELPOISUUDESTA, TIETTYYN TARKOITUKSEN SOPIVUUDESTA, OMISTUSOIKEUDESTA JA EI-LOUKKAAVUUDESTA.

Muut verkkosivustot

Sinua varten Internet voi sisältää linkkejä Internet-sivustoihin, jotka ovat kolmansien osapuolten omistamia, julkaisemia ja ylläpitämiä. MCCULLOCH ei seuraa tai tarkasta sellaista kolmannen osapuolen sisältöä eikä MCCULLOCH myöskään ole vastuussa sellaisten kolmansien osapuolten sivustojen tarkkuudesta tai luotettavuudesta.

Ulkoiset linkit Sivustolle

MCCULLOCHn on hyväksyttävä kaikki linkit sivustolle, paitsi että MCCULLOCH hyväksyy linkit, joissa: (i) linkki on tekstimuodossa ja sisältää vain nimen "MCCULLOCH" eikä mitään MCCULLOCHn tai sen lisenssinantajien tavaramerkkejä; (ii) linkkiin on linkitetty vain www.MCCULLOCH.com eikä mitään sivuston alaosoitetta; (iii) linkki, kun käyttäjä aktivoi sen, näyttää sivun täydellä ruudulla täysin käsiteltävässä ja navigoitavassa selainikkunassa eikä kehyksessä linkin sisältävässä sivustossa; ja (iv) linkin ulkonäkö, sijainti ja muut ominaisuudet eivat saa antaa väärää vaikutelmaa, että jokin toimija tai sen toiminnat tai tuotteet liittyvät MCCULLOCHan tai ovat jälkimmäisen sponsoroimia, eikä se myöskään saa vahingoittaa tai heikentää MCCULLOCHn tai sen tytäryhtiöiden nimeen ja tavaramerkkeihin liittyvää goodwilliä. MCCULLOCH varaa oikeuden peruuttaa tämän linkin hyväksynnän koska tahansa oman harkintansa mukaan.

Epäsuorien takuiden pois sulkeminen

Vaikka tämän Sivuston tietojen tarkkuus ja sen jatkuva saatavuus on pyritty huolella varmistamaan, MCCULLOCH ei hyväksy mitään vastuuta niistä. AINEISTOSSA VOI OLLA EPÄTARKKUUKSIA JA KIRJOITUSVIRHEITÄ. MCCULLOCH EI TAKAA AINEISTON PAIKKANSAPITÄVYYTTÄ TAI TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MINKÄÄN SIVUSTON KAUTTA NÄYTETYN TAI JULKAISTUN NEUVON, MIELIPITEEN TAI LAUSUNNON LUOTETTAVUUTTA. HYVÄKSYT, ETTÄ SELLAISEEN MIELIPITEESEEN, NEUVOON, LAUSUNTOON, MUISTIOON TAI TIETOON LUOTTAMINEN TAPAHTUU OMALLA RISKILLÄSI. KAIKKI SISÄLTÖ TARJOTAAN "SELLAISENAAN" JA "SAATAVUUDEN MUKAAN". MCCULLOCH ERITYISESTI KIELTÄÄ KAIKKI MINKÄÄNLAISET ESITYKSET TAI TAKUUT, SUORAT TAI EPÄSUORAT, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT KAUPPAKELPOISUUDESTA TAI TIETTYYN TARKOITUKSEN SOPIVUUDESTA, EI-LOUKKAAVUUDESTA TAI TÄMÄN SIVUSTON TAI SISÄLLÖN TOIMIVUUDESTA. MCCULLOCH EI TAKAA TAI ESITÄ MITÄÄN TÄMÄN SIVUSTON TURVALLISUUDESTA. HYVÄKSYT, ETTÄ KAIKKI LÄHETETYT TIEDOT VOIDAAN SIEPATA. MCCULLOCH EI TAKAA, ETTÄ SIVUSTO TAI PALVELIMET, JOTKA TARJOAVAT SIVUSTON, TAI MCCULLOCHN LÄHETTÄMÄ ELEKTRONINEN VIESTINTÄ EI SISÄLLÄ VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA ELEMENTTEJÄ. KAIKKI SELLAISET ESITYKSET, TAKUUT TAI EHDOT SULJETAAN POIS LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA. TÄMÄ EPÄSUORIEN TAKUIDEN POISSULKEMINEN KOSKEE MYÖS KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOJA. Sivustolla julkaistavat tiedot voivat sisältää viittauksia tai ristiviittauksia sellaisiin MCCULLOCHn tuotteisiin, palveluihin jne. joita ei ole julkaistu tai saatavilla maassasi. Sellaisten tietojen tarkkuutta ei voida taata, erityisesti koska nämä tiedot voivat muuttua, ovat riippuvaisia erityisistä vaatimuksista tai saatavuudesta, ja sellaiset viittaukset eivät merkitse, että MCCULLOCH aikoo julkaista sellaisia tuotteita, palveluita jne. maassasi. Kysy paikalliselta myyjältä täydelliset tiedot sinulle saatavilla tai tilattavissa olevista tuotteista, palveluista jne. MCCULLOCH varaa oikeuden, oman harkintansa mukaan, muuttaa mitä tahansa tuotetta, palvelua jne. tai lisätä tai poistaa sellaisen koska tahansa etukäteen ilmoittamatta.

Korvausvelvollisuuden rajoitus

MISSÄÄN TAPAUKSESSA MCCULLOCH EI OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SEURAAMUKSELLISISTA, TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄÄMISTÄ, ERITYISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LIIKETOIMINNAN, SOPIMUKSEN, TULOJEN TAI TIETOJEN MENETYKSET TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN), JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN SIVUSTON TAI SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SITÄ TAI EDELLÄMAINITTUIHIN LIITTYEN TAI NÄISTÄ EHDOISTA TAI NIIHIN LIITTYEN, VAIKKA MCCULLOCHLLE OLISI KERROTTU SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. TÄSSÄ MÄÄRITETTYJEN EHTOJEN LISÄKSI MCCULLOCH EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN TÄMÄN SIVUSTON SISÄLTÄMISTÄ VIRHEISTÄ, EPÄTARKKUUKSISTA, LAIMINLYÖNNEISTÄ TAI MUISTA PUUTTEISTA TAI SEN SISÄLTÄMIEN TIETOJEN EPÄAJANMUKAISUUDESTA TAI EPÄAITOUDESTA. TÄMÄ KORVAUSVELVOLLISUUDEN RAJOITUS KOSKEE MYÖS KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOJA.

Oikeudenkäyttöalue

MCCULLOCH hallitsee, ylläpitää ja hallinnoi tätä Sivustoa Ruotsin toimitiloistaan. MCCULLOCH ei esitä, että tämän Sivuston materiaalit ovat sopivia tai käytettävissä Ruotsin ulkopuolella. Sivuston käyttö alueilta, joissa Sivuston sisältö on laitonta, on kiellettyä. Jos käytät Sivustoa Ruotsin ulkopuolelta, olet vastuussa kaikkien paikallisten lakien noudattamisesta. Tämä Sopimus on Ruotsin lainsäädännön alainen. Sen ristiriidassa olevia lakeja koskevat määräykset eivät koske tätä Sopimusta. Kaikissa tätä Sopimusta koskevissa kiistoissa ensisijainen tuomioistuin on Tukholman raastuvanoikeus.

Tämä asiakirja on viimeksi päivitetty 09/03/11.